PROFUTURIA

SZKOLENIA DORADZTWO SUPERWIZJA

Firma szkoleniowa PROFUTURIA powstała w 2009 roku.Odbiorcą naszych usług są głównie instytucje działające w obszarze pomocy społecznej. Realizujemy głownie szkolenia "szyte na miarę". To konkretne oczekiwania i potrzeby pracowników dają wartość i jakość każdemu szkoleniu.

Kierujemy się zasadą, iż potencjał rozwoju leży zarówno w mocnych stronach jak i niedoskonałościach. Wierzymy, że bez profesjonalnych szkoleń zdobycie praktycznej wiedzy jest niemożliwe, bądź jej opanowanie zajmuje miesiące, a czasem – lata. Nasze szkolenia cechuje profesjonalizm, forma warsztatowa oraz dopasowanie do indywidualnych, zróżnicowanych potrzeb.

OFERTA SZKOLEŃ

Realizujemy szkolenia związane z zadaniami pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny z obszaru pracy socjalnej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zaburzeń psychicznych.

OFERTA SUPERWIZJI

Prowadzimy superwizję dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny dzięki, której pracownicy pomagający osobie i rodzinie w trudnej sytuacji mają szansę na uzyskanie realnego wsparcia merytorycznego oraz emocjonalnego. Superwizja dotyczy nie tylko indywidualnego przypadku ale także rozwiązań organizacyjnych i wglądu w emocje pracownika.    

Doświadczenie

Od kilku lat współpracujemy z największymi ośrodkami pomocy społecznej w Polsce. Czerpiemy doświadczenia i aktywnie współpracujemy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Poznaniu czy Ośrodkami Pomocy Społecznej na Śląsku.


Adam Białas

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Poradnictwo psychologiczne polega na udzieleniu pomocy osobom zdrowym przeżywającym kryzysy rozwojowe lub trudności przystosowawcze. Odbywa się najczęściej w formie kilku spotkań (czasem dłużej). Celem spotkań jest zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobów jego rozwiązania. 

OFERTA 

Jeżeli przeżywasz okresowe trudności związane z własnym życiem lub chcesz się rozwijać i potrzebujesz o tym porozmawiać, masz kłopoty w związku czy w rodzinie, chcesz być lepszym ojcem lub matką dobrze trafiłeś. Poradnictwo psychologiczne to najlepszy sposób aby uzyskać pomoc.

Zapraszam do bezpośredniego kontaktu z psychologiem:

Adam Białas tel. 505 536 490 lub e-mail: adam.bialas@profuturia.pl

konsultacje dla kierowników ośrodków pomocy społecznej warmińsko