PROFUTURIA

SZKOLENIA DORADZTWO SUPERWIZJA

Firma szkoleniowa PROFUTURIA powstała w 2009 roku.Odbiorcą naszych usług są głównie instytucje działające w obszarze pomocy społecznej. Realizujemy głownie szkolenia "szyte na miarę". To konkretne oczekiwania i potrzeby pracowników dają wartość i jakość każdemu szkoleniu.

Kierujemy się zasadą, iż potencjał rozwoju leży zarówno w mocnych stronach jak i niedoskonałościach. Wierzymy, że bez profesjonalnych szkoleń zdobycie praktycznej wiedzy jest niemożliwe, bądź jej opanowanie zajmuje miesiące, a czasem – lata. Nasze szkolenia cechuje profesjonalizm, forma warsztatowa oraz dopasowanie do indywidualnych, zróżnicowanych potrzeb.

OFERTA SZKOLEŃ

Realizujemy szkolenia związane z zadaniami pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny z obszaru pracy socjalnej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zaburzeń psychicznych.

OFERTA SUPERWIZJI

Prowadzimy superwizję dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny dzięki, której pracownicy pomagający osobie i rodzinie w trudnej sytuacji mają szansę na uzyskanie realnego wsparcia merytorycznego oraz emocjonalnego. Superwizja dotyczy nie tylko indywidualnego przypadku ale także rozwiązań organizacyjnych i wglądu w emocje pracownika i realizuje cele rozwoju zadowoego.    

Doświadczenie

Od kilkunastu lat współpracujemy z największymi ośrodkami pomocy społecznej w Polsce. Czerpiemy doświadczenia i aktywnie współpracujemy z z kilkunastoma Ośrodkami Pomocy Społecznej na Śląsku, w Małopolsce i w województwie opolskim.


Adam Białas 

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Poradnictwo psychologiczne polega na udzieleniu pomocy osobom zdrowym przeżywającym kryzysy rozwojowe lub trudności przystosowawcze. Odbywa się najczęściej w formie kilku spotkań (czasem dłużej). Celem spotkań jest zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobów jego rozwiązania.   

OFERTA 

Jeżeli przeżywasz okresowe trudności związane z własnym życiem lub chcesz się rozwijać i potrzebujesz o tym porozmawiać, masz kłopoty w związku czy w rodzinie, chcesz być lepszym ojcem lub matką dobrze trafiłeś. Poradnictwo psychologiczne to najlepszy sposób aby uzyskać pomoc.

Zapraszam do bezpośredniego kontaktu z psychologiem:

Adam Białas tel. 505 536 490 lub e-mail: adam.bialas@profuturia.pl

konsultacje dla kierowników ośrodków pomocy społecznej warmińsko


Wypełniając obowiązki informacyjne wprowadzone przez RODO oraz NUODO, Profuturia Adam Białas, zwana dalej „Profuturia” będącą Administratorem Danych Osobowych, z siedzibą przy ul. Tatrzańskiej 17, 41-707 Ruda Śląska NIP 641 208 90 18, REGON 241 00 39 19;  (osoba upoważniony do kontaktu: Adam Białas +48 505536490 mail: adam.bialas@profuturia.pl) informuje wszystkich zainteresowanych, że przetwarza zgodnie z wymogami prawa w maksymalnie ograniczonym, minimalnym zakresie dane osobowe obecnych oraz byłych pracowników, współpracowników, uczestników szkoleń i warsztatów oraz superwizji. Dane są zgromadzone w archiwum dokumentującym zgodnie z wymogami prawa (między innymi dane finansowe, ubezpieczenia społeczne, prawa do emerytur i rent) działalność. Przetwarzanie danych osobowych przez Profuturia odbywa się zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych RODO - Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych i NUODO – Nową Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 10 maja 2018 roku oraz Polityką Ochrony Danych Osobowych Spółki. Każdy kogo to dotyczy, o ile uzna swoje dane za przetwarzane nieprawidłowo  ma prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,   tel.+48 22 531 03 00,  fax. +48 22 531 03 01, mail: kancelaria@uodo.gov.pl; Przetwarzane przez Profuturia dane osobowe nie były oraz nie są i nie będą będą w żadnym stopniu przekazywane do prawnych oraz fizycznych osób trzecich, chyba że będzie to wynikało z odrębnych i niezależnych od Spółki regulacji prawnych. Dane osobowe nie były, nie są i w przyszłości nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

Każdemu zainteresowanemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, poprawiania, usunięcia lub zażądania ograniczenia przetwarzania, zaprzestania przetwarzania, prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zainteresowani mogą uzyskać dodatkowe informacje na temat przetwarzanych przez Profuturia danych osobowych osobiście, listownie lub mailowo.