Na tej stronie znajdują się linki do darmowych i ciekawych publikacji, które powstają w ramach unijnych dotacji, dodatkowo są to ciekawe pozycje, które warto przeczytać.                        

Wszystkich zainteresowanych zachęcam do lektury:

"Standardy Pracy Socjalnej - Rekomendacje metodyczne i organizacyjne" - Katarzyna Kadela, Jacek Kowalczyk        

"Standard Usług Pomocy Społecznej" - praca zbiorowa    

Podręczniki instruktażowe dotyczące Modeli usług o określonym standardzie w gminie, powiecie i mieście na prawach powiatu  - Adam Białas, Katarzyna Kadela  


W ostatnim czasie pojawiły się ciekawe publikacje, które powstały w ramach szkolenia e-learningowego z nowatorskich metod pracy socjalnej. Zapraszam do lektury naprawdę jest to ciekawa biblioteczka dla każdego pracownika socjalnego.

Pomoc społeczna w obliczu katastrof i kryzysów złożonych

Praca socjalna z osobami z niepełnosprawnością i ich rodzinami

Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym

Pracownik socjalny w perspektywie zarządzającego procesem zmiany

Mediacje i negocjacje w pracy socjalnej

Nowe zarządzanie i governance w pracy socjalnej

Empowerment w pracy socjalnej: praktyka i badania partycypacyjne

Praca socjalna z osobą lub rodziną z problemem przemocy

Praca socjalna z osobami długotrwale bezrobotnymi i członkami ich rodzin

Praca socjalna z dziećmi, młodzieżą i rodziną

Praca socjalna z osobami opuszczającymi placówki resocjalizacyjne i ich rodzinami

Starzenie się i starość w perspektywie pracy socjalnej

Organizowanie społeczności. Modele i strategie działania

Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami

Praca socjalna w sytuacjach kryzysowych

Przedsiębiorczość społeczna a praca socjalna

Wybrane metody pracy z bezdomnymi

Praca socjalna z młodzieżą opuszczającą placówki opiekuńczo-wychowawcze i ich rodziną

Praca socjalna z osobami uzależnionymi i ich rodziną

Praca socjalna z osobami bezdomnymi

Polityka społeczna - teoria

Polityka społeczna - praktyka

Przywództwo i zarządzanie w pomocy społecznej

Praca z dziećmi, młodzieżą i rodzinami

Umiejętności interpersonalne w pracy socjalnej

Praca socjalna a praktyka oparta na dowodach naukowych

Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy służb społecznych

Superwizja w praktyce

Praca terapeutyczna z rodzinami

Doskonalenie komunikacji w pracy socjalnej