Zapraszamy do skorzystania z usługi SUPERWIZJI 

Prowadzimy superwizję dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny dzięki, której pracownicy pomagający osobie i rodzinie w trudnej sytuacji mają szansę na uzyskanie realnego wsparcia merytorycznego oraz emocjonalnego. Superwizja dotyczy nie tylko indywidualnego przypadku ale także rozwiązań organizacyjnych i wglądu w emocje pracownika.    

REFERENCJE